Document Library Display Document Library Display

สังคม

Documents
There are no documents in this folder.
Name Size
There are no documents in this folder.
Showing 0 results.

Web Content Display Web Content Display

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งทางถนน

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อนำเสนอข้อมูลและข่าวสารที่ทันการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศของไทย
  • เพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร

 

Update !

Download เอกสารคู่มือการอบรมการใช้ระบบเว็บไซต์

IFrame IFrame

IFrame IFrame

Announcements Announcements

  • Entries

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา"ขนส่งวัตถุอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย"

General กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำโครงการสัมมนาด้านความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายสำหรับผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศโดยจะจัดให้มีการสัมมนาครั้งที่ 6 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายทั้งรถบรรทุกไม่ประจำทางและรถบรรทุกส่วนบุคคลกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ภายใต้หัวข้อ "ขนส่งวัตถุอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย" ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา (2 ก.ย. 2556)

General รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ซึ่งฝ่ายกัมพูชาขอแก้ไขหมายเลขทะเบียนรถ

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา (4 ต.ค. 2555)

General รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ซึ่งฝ่ายไทยขอแก้ไขหมายเลขทะเบียนรถ

Pages: 1  2  

IFrame IFrame

Directory Directory

You do not have the roles required to access this portlet.