Document Library Display Document Library Display

สังคม

Documents
There are no documents in this folder.
Name Size
There are no documents in this folder.
Showing 0 results.

Web Content Display Web Content Display

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งทางถนน

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อนำเสนอข้อมูลและข่าวสารที่ทันการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศของไทย
  • เพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร

 

Update !

Download เอกสารคู่มือการอบรมการใช้ระบบเว็บไซต์

IFrame IFrame

IFrame IFrame

Announcements Announcements

  • Entries

IFrame IFrame

IFrame IFrame

Directory Directory

You do not have the roles required to access this portlet.